Skip to main content

Privatlivspolitik

sydafrika - cape_town_pingviner_slider_01

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er fastlagt af Stjernegaard Rejser A/S (samlet betegnet ”Stjernegaard Rejser A/S”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder.

Om Stjernegaard Rejser A/S

Som led i sin virksomhed indsamler og behandler Stjernegaard Rejser A/S personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Stjernegaard Rejser A/S er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Stjernegaard Rejser
Folke Bernadottes Allé 5, 1. sal
2100 København Ø
E-mail: rejser@stjernegaard.dk

Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Stjernegaard Rejser A/S, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Stjernegaard Rejsers brug af cookies

Stjernegaard Rejser bruger cookies til registrere adfærd på vores hjemmeside og derved gøre anvendelsen mere brugervenlig. Klikker du videre på Stjernegaards hjemmeside accepterer du, at Stjernegaards hjemmeside lagrer cookies til dette formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger automatisk lagring af cookies.

Hjemmesideindehaver

Stjernegaard Rejser
Folke Bernadottes Allé 5, 1. sal
2100 København Ø

+45 45 26 00 00
info@stjernegaard.dk

Cookies

Cookies bruges i dag på de fleste hjemmesider. Ofte vil brugen af cookies være nødvendige for at kunne levere en service på hjemmesiden. Det er eksempelvis tilfældet, når en bruger vælger at booke en rejse på Stjernegaards hjemmeside. I andre situationer bruges der cookies til at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden ved at udarbejde statistik over brugerens anvendelse af hjemmesiden. En cookie er en lille datafil, som hjemmesiden gemmer på det udstyr (computer, smartphone, tablet mm.) som brugeren anvender ved besøg på Stjernegaards hjemmeside.

De cookies, der bruges på Stjernegaards hjemmeside er ikke skadelige og kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. Stjernegaards hjemmeside bruger både session cookies og persistent cookies. Ved brug af session cookies er der tale om en meget midlertidig lagring, der indebærer, at de pågældende cookies slettes, så snart brugeren lukker sin browser. Persistent cookies lagres i længere tid og består på brugerens udstyr også efter, at browseren er lukket. Oftest vil man i sin browsers internetindstillinger kunne se, hvilke cookies, der er tale om og hvor lang tid de vil være lagret. Stjernegaard bruger bla. cookies til Google Analytics - du kan læse her om Google Analytics brug af cookies.

Samtykke til brug af cookies

Når du klikker videre på Stjernegaards hjemmeside, betragter vi det som dit samtykke til, at der via hjemmesidens brug af cookies kan lagres information på dit udstyr i forbindelse med dit besøg og brug af hjemmesiden.

Stjernegaard Rejser er en del af Aller Leisure, der ejer rejseselskaberne Nyhavn Rejser, Kulturrejser Europa, Kulturresor Europa, Nilles Rejser, Gislev Rejser, Stjernegaard Rejser samt Aller Travel i Norge. Du samtykker derfor til, at de indsamlede persondata vil blive delt og brugt på tværs af selskaberne under Aller Leisure A/S. Det indbefatter: Nyhavn Rejser A/S, NILLES REJSER A/S, Kulturrejser A/S, Gislev Rejser A/S, Stjernegaard Rejser A/S og Aller Travel AS.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke til (fjerne) hjemmesidens brug af cookies, kan dette gøres ved at ændre i indstillingerne i din browser som beskrevet nedenfor.

Hvordan fjerner jeg cookies?

Du kan altid fjerne uønskede cookies i din browsers internetindstillinger.

Nedenfor finder du link til, hvordan du sletter cookies via din browser.

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari
Alle flashcookies - uanset browsertype

Hvorfor informeres der om hjemmesidens brug af cookies?

Alle europæiske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr.

For danske hjemmesiders vedkommende følger det af Bekendtgørelse nr. 1148 af 09/12/2011, der er udstedt i medfør af § 9 og § 81, stk. 2, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Bekendtgørelsen implementerer således artikel 5, stk. 3 i e-databeskyttelsesdirektiv, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF.

Informationen om den pågældende hjemmesides brug af cookies skal være i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse, der stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når hjemmesiden ønsker at lagre cookies på brugerens it-udstyr.

Har du yderligere spørgsmål om Stjernegaards brug af cookies på hjemmesiden, kan du rette henvendelse på 4526 0000 eller info@stjernegaard.dk.

Behandling af persondata

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Stjernegaard Rejser A/S’ virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration samt oplysninger vedrørende Stjernegaard Rejser A/S’ rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Stjernegaard Rejser A/S vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold.

Stjernegaard Rejser A/S indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde i forbindelse med bestilling af en rejse være nødvendigt for os i et begrænset omfang at behandle følsomme personoplysninger (fx oplysninger om specialmenuer på din flyrejse eller oplysninger om behov for speciel assistance på din rejse) samt oplysninger om CPR-numre (fx i forbindelse med indhentelse af en paskopi til brug for en visumansøgning) for at kunne levere den ønskede rejse til dig.

Stjernegaard Rejser A/S vil typisk indsamle følgende oplysninger:

Oplysninger vedrørende vores kunder

Oplysninger, som du giver os, når du bestiller en rejse eller opretter en rejseprofil hos os, fx online via hjemmesiden eller ved at kontakte vores salgskonsulenter, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail­adresse), CPR-nummer (til brug for visumansøgninger mv.), pasnummer, oplysninger, som du giver os i forhold til dine særlige præferencer på rejsen (fx oplysninger om specialkost, behov for speciel assistance i forbindelse med handicap eller anden sygdom mv.), statsborgerskab, bonuskortnumre, oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

I forbindelse med hjemkomst fra en rejse fremsender vi et evalueringsskema, som vi beder vores gæster udfylde. Oplysningerne bruges udelukkende til statistiske formål, produktudvikling samt forbedring af vores kvalitet og service.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Stjernegaard Rejser A/S behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

Stjernegaard Rejser A/S behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold eller i henhold til gældende ret.

Kundeadministration

Stjernegaard Rejser A/S behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med Stjernegaard Rejser A/S som led i driften af vores virksomhed, herunder bestilling af rejser og leverance af vores øvrige produkter (som fx visumansøgninger, rejseforsikringer mv.), opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

Overholdelse af gældende love og regler

Stjernegaard Rejser A/S behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som Stjernegaard Rejser A/S er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Stjernegaard Rejser A/S anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Stjernegaard Rejser A/S tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Stjernegaard Rejser A/S behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Stjernegaard Rejser A/S, (3) hensynet til Stjernegaard Rejser A/S’ legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som Stjernegaard Rejser A/S er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde Stjernegaard Rejser A/S’ eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

Deling af personoplysninger

Stjernegaard Rejser A/S videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter du har købt hos os i forbindelse dermed.

Stjernegaard Rejser A/S vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter:

Globale Distributions Systemer (GDS)

Et GDS er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer og rejsebureauer. Et GDS forbinder tjenester, priser og bookning ved at konsolidere produkter på tværs af de tre rejsesektorer, dvs. flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning.

Stjernegaard Rejser A/S bruger følgende GDS’er som led i vores virksomhed: Amadeus og Tigre.

Flyselskaber

Stjernegaard Rejser A/S videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Til brug for bestilling af din flyrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskab. Derudover videregiver vi mobilnummer og mailadresse på 1 person pr. reservation, således at flyselskabet har mulighed for at kontakte passagererne direkte ved ændring i flytransporten.

Når vi bestiller din flyrejse, er vi forpligtede til at foretage reservationen i overensstemmelse med de regler for reservation af flysæder, som det enkelte flyselskab har fastsat. Dette kan betyde, at din flyreservation efter flyselskabets regler klassificeres som en gruppereservation, selvom du ikke har bestilt en grupperejse. Dette kan blandt andet skyldes reservationens pris, særlige afbestillingsvilkår knyttet til reservationen mv. Hvis det er tilfældet, behandler flyselskabet oplysningerne om de passagerer, der klassificeringsmæssigt indgår i den samme reservation, som en gruppe. Dette betyder, at det i visse tilfælde vil være muligt for de passagerer der klassificeringsmæssigt rejser som en del af den samme gruppe, at tilgå navneoplysninger på de øvrige passagerer i klassificeringsgruppen, ved brug af flyselskabets elektroniske selvbetjeningsløsninger. Hvis du klassificeringsmæssigt rejser som en del af en gruppe, vil de øvrige passagerer i den pågældende klassificeringsgruppe derfor i visse tilfælde kunne tilgå information om dit navn, og om at du rejser på den pågældende flyafgang, gennem flyselskabets elektroniske selvbetjeningsløsninger.

I forbindelse med rejse til specielle destinationer kan vi desuden videregive oplysninger om dit pasnummer til flyselskabet.

Hoteller

Stjernegaard Rejser A/S videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

Biludlejningsfirmaer

Stjernegaard Rejser A/S videregiver personoplysninger til biludlejningsfirmaer, hvis du skal have et køretøj til rådighed under din rejse. Til brug for bestilling af din lejebil vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, lejeperiode, køretøjskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med lejen af køretøjet, herunder specielle foranstaltninger i forbindelse med handicap eller sygdom, børnesæder mv.

Stjernegaard Rejser A/S bruger biludlejningsselskabet Hertz som led i vores virksomhed.

Busselskaber

Stjernegaard Rejser A/S videregiver personoplysninger til busselskaber, hvis du skal på busrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med udflugter mv). Til brug for bestilling af din busrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, dato og tidspunkt for busrejsen, destination samt specielle ønsker i forbindelse med busrejsen, f.eks. behov for speciel assistance på grund af handicap eller sygdom.

Rederier

Stjernegaard Rejser A/S videregiver personoplysninger til rederier, hvis du skal på skibsrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med dagsture til kendte turistattraktioner, krydstogt mv). Til brug for bestilling af din skibsrejse, vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, rejserute, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse samt specielle ønsker i forbindelse med skibsrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under sejladsen og evt. behov for special assistance under sejladsen som følge af handicap eller sygdom.

Bedbanks

En bedbank er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt hoteller og rejsebureauer eller slutkunden. Stjernegaard Rejser A/S videregiver personoplysninger til bedbanks for at bestille de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger gennem en bedbank vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

Stjernegaard Rejser A/S bruger følgende bedbanks som led i vores virksomhed: Expedia, Hotels.com, Trivago.

Rejseagenter

Hvis du som led i din rejse skal deltage i udflugter eller har behov for transfer, kan Stjernegaard Rejser A/S videregive personoplysninger til rejseagenter. Rejseagenten har til opgave at arrangere den pågældende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører på destinationen. Til brug for bestilling af dine udflugter, transfers mv. videregiver vi typisk oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller afrejse, type af køretøj, destination samt specielle ønsker i forbindelse med transferen eller udflugten, herunder bestilling af specialmenuer og evt. behov for special assistance på grund af handicap eller sygdom.

Forsikringsselskaber

Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at tilkøbe en rejse- og/eller en afbudsforsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe en sådan forsikring, vil vi videregive personoplysninger til forsikringsselskabet til brug for deres indtegning af forsikringen hos dem. Til brug for tegning af en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring videregiver vi typisk oplysninger til forsikringsselskabet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, e-mailadresse, destination, dato for af- og hjemrejse samt rejsetype.

Stjernegaard Rejser A/S samarbejder med følgende forsikringsselskaber som led i vores virksomhed: Gouda.

Specielt vedrørende kvalificerede tilbud

Når du vælger Stjernegaard Rejser A/S, har du mulighed for at få et kvalificeret tilbud på en rejse. Et kvalificeret tilbud er en tilbudsform, hvor der i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet sker en præliminær reservation af den ønskede rejse til dig. Dette giver dig mulighed for at reservere en plads på de ønskede afgange i op til tre dage, inden du tager stilling til, om der skal udstedes en billet på den præliminære reservation, eller om den skal annulleres.

For at kunne afgive et kvalificeret tilbud videregiver vi oplysningerne om dig og den ønskede reservation til et GDS (som omtalt ovenfor), der foretager den præliminære bookning hos flyselskabet, hotellet mv.

Da der i forbindelse med indhentelsen af det kvalificerede tilbud videregives oplysninger til flere nye selvstændigt dataansvarlige (GDS, flyselskaber, hoteller mv.), kan dine oplysninger blive opbevaret hos disse modtagere efter tilbuddets udløb – også i tilfælde af, at tilbuddet annulleres.

Stjernegaard Rejser A/S kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses privatlivspolitikker og vilkår.

Stjernegaard Rejser A/S tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Stjernegaard Rejser A/S videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Internationale overførsler af dine personoplysninger

Grundet naturen af Stjernegaard Rejser A/S’ virksomhed vil dine personoplysninger kunne overføres til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos os. For at kunne levere vores ydelser til dig anvender vi samarbejdspartnere og leverandører uden for EU/EØS.

Uden muligheden for at overføre dine oplysninger til modtagere uden for EU/EØS vil Stjernegaard Rejser A/S være ude af stand til at levere den ønskede rejse til dig.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og i det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-Kommis­sio­nen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.

I det tilfælde hvor det er praktisk muligt for os, vil overførsel af dine personoplysninger ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførselskontrakter, der er specielt udarbejdet til dette formål. Du kan anmode om en kopi af den aftale, som omfatter videregivelsen af personoplysninger, ved at sende en e-mail til rejser@stjernegaard.dk.

I visse tilfælde vil det imidlertid ikke være praktisk muligt for Stjernegaard Rejser A/S at indgå en standardoverførselskontrakt som juridisk overførselsgrundlag. I sådanne tilfælde vil overførslen af oplysningerne ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 49, 1 (b), da overførslen af dine personoplysninger til det pågældende land er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten mellem dig og Stjernegaard Rejser A/S (bestillingen af din rejse) eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan kontrakt (fx i forbindelse med afgivelse af et kvalificeret tilbud.

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos Stjernegaard Rejser A/S betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler.

Stjernegaard Rejser A/S videregiver ikke i noget tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig.

Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er Stjernegaard Rejser A/S’ politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Medarbejderne hos Stjernegaard Rejser deltager alle i arbejdet med dataintegritet og -sikkerhed, ligesom alle modtager undervisning i persondataforordningen og i ansvarlig behandling af persondata.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Stjernegaard Rejser A/S er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på rejser@stjernegaard.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Stjernegaard Rejser A/S’ behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdateringer

Stjernegaard Rejser A/S evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

Like

91% af vores gæster giver topkarakteren 8, 9 eller 10

Happy

90% af vores gæster vil klart anbefale Stjernegaard

Trust

"Fremragende" 4,8 af 5 (2.100+ anmeldelser)